@0765997832
ניתן בהחלט בס"ד
נא עיינו בשינוי הקלטות המערכת
אם המידע בפוסט לא מספיק ברור, או שהוא לוקה בחסר, נא דווחו על כך,
בהצלחה