@מאיר
תיקון טעות:
לסולמית - #
לכוכבית - star (באותיות קטנות)
למקש שלא מוגדרת עבורו שלוחה (היינו רוצים להגדיר שאם מקישים מספר של שלוחה שלא קיימת) - invalid