@צבי-10 נא שלח לי במייל sholom996@gmail.com את הקובץ עצמו, כדי שאוכל לבדוק בהגדרות הפורום ה אם יש הגדרה שמנעה ממנו לעלות