@eseqtechusa אני חושב שבהמשך כשאתר יהיה לגמרי ידידותי למשתמש לא ישתלם לפרסם דברים שעדיין לא מושלמים, בגלל שזה עלול להרגיז אנשים, ועדיף קודם לבדוק את זה שזה בסדר ואז לפרסם את זה