משמש בשלוחת השארת הודעה למערכת,
אם הזנתם כתובת אימייל בשדה זה, תישלח אל כתובת זו הודעה
אפשר להזין כמה כתובות עם פסיק מפריד ביניהם