המפתח הוא לעשות קובץ עם סיומת JS ולהחליף בה פרטי האובייקט config

אופן אלטרנטיבי הוא להגדיר API והמערכת יוריד משרת HTTP confg